Welkom

Juridisch CorporatiePlatform (JCP)

Vaak is wet- en regelgeving bij kleinere en middelgrote woningcorporaties niet belegd bij aparte functionarissen, zoals een jurist of een compliance officer. Medewerkers hebben in grote lijnen de kennis op het gebied van wet- en regelgeving zelf paraat. Ze gaan daarbij vaak uit van het ‘gezond boerenverstand’. Voor de specifiekere vragen wordt veelal gebruikgemaakt van externe advocaten of juristen die ten aanzien van deze specifieke juridische vragen een adviserende en ondersteunende rol vervullen.

Op het gebied van huurrecht zullen corporaties vaak een probleem wel herkennen en onder woorden kunnen brengen, maar missen ze wellicht de kennis om hun standpunten een solide juridische achtergrond te geven.

Wij hebben de afgelopen tijd nagedacht over een manier waarop we corporaties kunnen ondersteunen om:

 1. het kennisniveau te verhogen;
 2. kennis te delen op juridisch gebied;
 3. gezamenlijk in te kopen;
 4. een goedkopere oplossing aan te reiken en (relatief) dure advocaten en juristen slechts in te zetten op de vraagstukken die deze expertise vereisen.

Naar aanleiding van deze gedachten is het concept van het Juridisch CorporatiePlatform (JCP) ontstaan.

puzzelstuk-hetjcp

Hoe werkt het JCP?

Het JCP is een dienst voor woningcorporaties die ingezet kan worden voor uiteenlopende juridische vraagstukken. Het JCP bestaat uit meerdere juridisch medewerkers op verschillende rechtsgebieden. Zij beantwoorden juridische vragen, stellen voorbeeldbrieven op en delen casussen via een kennisplatform waar alle deelnemers toegang tot hebben. Als een vraag te specialistisch is en aan een specialist of advocaat wordt voorgelegd, dan bereiden zij de casus voor en leggen ze een afgebakende vraag voor aan de door de corporatie geselecteerde specialist. Dit scheelt tijd en, gezien het verschil in uurtarief, ook geld. Daarnaast biedt het JCP diensten aan om de juridische zelfredzaamheid te vergroten. Zo kunnen medewerkers van de deelnemende corporaties de online kennisbank raadplegen. Om het kennisniveau te vergroten, waardoor zoveel mogelijk aan de voorkant al juridische zaken getackeld kunnen worden, kunnen op iedere afdeling periodiek trainingen verzorgd worden door medewerkers van het JCP die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de medewerkers. Daarnaast zijn er ook bijeenkomsten, waarin actuele juridische thema’s behandeld worden.

Het JCP bieden we aan in de vorm van een abonnement met vaste basisdiensten en/of variabele diensten. De keuze is aan u. U kunt te allen tijde inhoudelijke vragen over de onderstaande onderwerpen en rechtsgebieden stellen.

 • Huurrecht.
 • Bouw- en vastgoedrecht.
 • Woningwet.
 • Privacywetgeving.
 • Stook- en servicekosten.
 • Overeenkomsten.

Voor meer informatie over het JCP kunt u contact met ons opnemen. Of bekijk dit filmpje.

Ervaringen van deelnemers:

“Als wijkconsulent bij een woningcorporatie loop ik vaak tegen kwesties aan die het huurrecht of burenrecht raken. Soms een erg lastige materie maar in een kort telefoontje met antwoord van het JCP weer snel op weg!” – Jan Verschoor, Rhiant

 ‘’Het JCP is onze juridische collega op afstand. Deskundig, zorgvuldig, betrokken en geïnteresseerd. Voelt als een collega dichtbij!’’ – Miranda van Rossum, Ons Huis Apeldoorn

“Met het JCP zijn we verzekerd van een goed juridisch antwoord en vaak ook nog binnen heel korte tijd!” – Melissa Penning Wonen Midden-Delfland

‘’Ik kan bij het JCP terecht met al mijn vragen met betrekking tot o.a. het huurrecht. Zeer nuttig in mijn vakgebied als woonconsulent. Echt een aanrader!’’ – Erik van Oerle Wonen Meerssen

puzzelstuk-hetjcp

Samengevat

 • Samen grip op kennis, dossiers en kosten.
 • Kennisniveau vergroten = grotere zelfredzaamheid.
 • De vraag aan de juiste persoon stellen = juiste tarief bij de vraag.
 • Samen optrekken = geen dubbele vragen aan specialisten, dus geen onnodige kosten.
 • Indien gewenst een interim-medewerker juridische zaken = snel een match bij een capaciteitsvraagstuk.