(voorbeeld: klusrecht van huurders en de overname van zav’s of over het juridisch proces na het overlijden van een huurder)