Omgewaaide schutting voor rekening van de huurder of verhuurder?

Enkele palen van een schutting zijn door houtrot aangetast waardoor tijdens een storm drie schuttingdelen zijn omgewaaid. Volgens de huurder is de omgewaaide en kapotte schutting een gebrek dat de verhuurder moet herstellen. Het zou niet meer om een eenvoudige reparatie gaan die huurder zelf moet herstellen omdat er compleet nieuwe grondpalen en schuttingdelen moeten worden aangebracht. De Huurcommissie is het daar mee eens en verlaagt de huurprijs.

De kantonrechter oordeelt anders (ECLI:NL:RBROT:2022:6573): het kan weliswaar zijn dat de werkzaamheden niet letterlijk genoemd staan in het Besluit kleine herstellingen, dat wil niet zeggen dat het niet als kleine herstelling aangemerkt kan worden waarvoor de huurder verantwoordelijk is. De bereikbaarheidsmaatstaf en het kostencriterium spelen hierbij geen rol. Huurder heeft geen recht op huurprijsvermindering en moet zelf de herstelwerkzaamheden verrichten.

Wanneer een huurder werkzaamheden die voor zijn rekening komen niet uitvoert en daardoor ontstaat schade, dan is dit niet een gebrek dat de verhuurder moet herstellen. In geval van een schutting: als huurders niet tijdig onderhoud plegen aan de schutting en de schutting waait daardoor om, dan moeten huurders de schade zelf herstellen.

Kortom: huurders moeten tijdig onderhoud plegen aan de schutting.

Doen ze dat niet en waait de schutting daardoor om? Dan moeten huurders de schade zelf herstellen.